Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 196 39 235 -
14/01 kl 01 211 43 254 -
14/01 kl 02 207 43 250 -
14/01 kl 03 186 46 232 -
14/01 kl 04 150 47 197 -
14/01 kl 05 109 48 157 -
14/01 kl 06 77 46 123 -
14/01 kl 07 62 47 109 -
14/01 kl 08 66 48 114 -
14/01 kl 09 86 49 135 -
14/01 kl 10 122 51 173 -
14/01 kl 11 167 51 218 -
14/01 kl 12 203 51 254 -
14/01 kl 13 220 50 270 -
14/01 kl 14 217 51 268 -
14/01 kl 15 197 51 248 -
14/01 kl 16 161 50 211 -
14/01 kl 17 116 53 169 -
14/01 kl 18 74 52 126 -
14/01 kl 19 48 54 102 -
14/01 kl 20 40 54 94 -
14/01 kl 21 49 55 104 -
14/01 kl 22 78 55 133 -
14/01 kl 23 122 56 178 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 270 288 258
Laveste vannstand 78 75 94 112 82
Avvik gult nivå -6 -4 5 23 -7
Avvik orange nivå -22 -20 -11 7 -23
Avvik rødt nivå -37 -35 -26 -8 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm