Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 165 58 223 -
15/01 kl 01 195 61 256 -
15/01 kl 02 206 62 268 -
15/01 kl 03 200 63 263 -
15/01 kl 04 177 65 242 -
15/01 kl 05 141 65 206 -
15/01 kl 06 104 66 170 -
15/01 kl 07 77 66 143 -
15/01 kl 08 68 69 137 -
15/01 kl 09 74 71 145 -
15/01 kl 10 96 71 167 -
15/01 kl 11 132 74 206 -
15/01 kl 12 174 73 247 -
15/01 kl 13 205 72 277 -
15/01 kl 14 216 72 288 -
15/01 kl 15 210 73 283 -
15/01 kl 16 189 73 262 -
15/01 kl 17 152 72 224 -
15/01 kl 18 110 70 180 -
15/01 kl 19 72 71 143 -
15/01 kl 20 51 67 118 -
15/01 kl 21 45 67 112 -
15/01 kl 22 56 65 121 -
15/01 kl 23 85 64 149 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 259 261 270 288 258
Laveste vannstand 78 75 94 112 82
Avvik gult nivå -6 -4 5 23 -7
Avvik orange nivå -22 -20 -11 7 -23
Avvik rødt nivå -37 -35 -26 -8 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm