Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 220 49 269 270
12/01 kl 02 220 49 269 272
12/01 kl 03 200 51 251 252
12/01 kl 04 163 50 213 216
12/01 kl 05 121 50 171 174
12/01 kl 06 82 51 133 134
12/01 kl 07 57 51 108 109
12/01 kl 08 54 49 103 103
12/01 kl 09 74 49 123 119
12/01 kl 10 112 47 159 154
12/01 kl 11 158 46 204 200
12/01 kl 12 201 44 245 242
12/01 kl 13 229 44 273 270
12/01 kl 14 236 43 279 276
12/01 kl 15 220 42 262 -
12/01 kl 16 184 40 224 -
12/01 kl 17 138 38 176 -
12/01 kl 18 93 36 129 -
12/01 kl 19 58 35 93 -
12/01 kl 20 42 33 75 -
12/01 kl 21 50 32 82 -
12/01 kl 22 80 32 112 -
12/01 kl 23 124 31 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 275 276 276 265
Laveste vannstand 75 80 81 85 94
Avvik gult nivå 0 -4 -3 -3 -14
Avvik orange nivå -19 -23 -22 -22 -33
Avvik rødt nivå -35 -39 -38 -38 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm