Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 169 31 200 -
13/01 kl 01 206 31 237 -
13/01 kl 02 225 31 256 -
13/01 kl 03 220 32 252 -
13/01 kl 04 194 32 226 -
13/01 kl 05 153 32 185 -
13/01 kl 06 110 33 143 -
13/01 kl 07 73 32 105 -
13/01 kl 08 54 34 88 -
13/01 kl 09 57 35 92 -
13/01 kl 10 83 35 118 -
13/01 kl 11 126 36 162 -
13/01 kl 12 172 36 208 -
13/01 kl 13 213 37 250 -
13/01 kl 14 236 38 274 -
13/01 kl 15 236 39 275 -
13/01 kl 16 213 40 253 -
13/01 kl 17 173 41 214 -
13/01 kl 18 126 41 167 -
13/01 kl 19 80 42 122 -
13/01 kl 20 49 42 91 -
13/01 kl 21 39 41 80 -
13/01 kl 22 52 41 93 -
13/01 kl 23 87 41 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 275 276 276 265
Laveste vannstand 75 80 81 85 94
Avvik gult nivå 0 -4 -3 -3 -14
Avvik orange nivå -19 -23 -22 -22 -33
Avvik rødt nivå -35 -39 -38 -38 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm