Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 132 41 173 -
14/01 kl 01 178 40 218 -
14/01 kl 02 211 40 251 -
14/01 kl 03 224 41 265 -
14/01 kl 04 215 42 257 -
14/01 kl 05 185 42 227 -
14/01 kl 06 143 42 185 -
14/01 kl 07 102 41 143 -
14/01 kl 08 69 40 109 -
14/01 kl 09 55 39 94 -
14/01 kl 10 64 39 103 -
14/01 kl 11 95 39 134 -
14/01 kl 12 138 38 176 -
14/01 kl 13 183 39 222 -
14/01 kl 14 220 39 259 -
14/01 kl 15 237 39 276 -
14/01 kl 16 231 38 269 -
14/01 kl 17 204 39 243 -
14/01 kl 18 162 39 201 -
14/01 kl 19 115 39 154 -
14/01 kl 20 73 40 113 -
14/01 kl 21 46 40 86 -
14/01 kl 22 41 40 81 -
14/01 kl 23 58 40 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 275 276 276 265
Laveste vannstand 75 80 81 85 94
Avvik gult nivå 0 -4 -3 -3 -14
Avvik orange nivå -19 -23 -22 -22 -33
Avvik rødt nivå -35 -39 -38 -38 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm