Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 95 40 135 -
15/01 kl 01 139 39 178 -
15/01 kl 02 182 39 221 -
15/01 kl 03 211 40 251 -
15/01 kl 04 219 40 259 -
15/01 kl 05 206 40 246 -
15/01 kl 06 175 41 216 -
15/01 kl 07 135 42 177 -
15/01 kl 08 97 42 139 -
15/01 kl 09 70 42 112 -
15/01 kl 10 61 44 105 -
15/01 kl 11 74 45 119 -
15/01 kl 12 106 46 152 -
15/01 kl 13 147 46 193 -
15/01 kl 14 189 46 235 -
15/01 kl 15 221 44 265 -
15/01 kl 16 233 43 276 -
15/01 kl 17 223 42 265 -
15/01 kl 18 194 41 235 -
15/01 kl 19 153 41 194 -
15/01 kl 20 109 40 149 -
15/01 kl 21 71 39 110 -
15/01 kl 22 49 39 88 -
15/01 kl 23 47 38 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 275 276 276 265
Laveste vannstand 75 80 81 85 94
Avvik gult nivå 0 -4 -3 -3 -14
Avvik orange nivå -19 -23 -22 -22 -33
Avvik rødt nivå -35 -39 -38 -38 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm