Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 67 37 104 -
16/01 kl 01 102 37 139 -
16/01 kl 02 143 36 179 -
16/01 kl 03 181 36 217 -
16/01 kl 04 206 36 242 -
16/01 kl 05 211 37 248 -
16/01 kl 06 196 37 233 -
16/01 kl 07 167 37 204 -
16/01 kl 08 131 38 169 -
16/01 kl 09 98 39 137 -
16/01 kl 10 75 38 113 -
16/01 kl 11 70 38 108 -
16/01 kl 12 85 40 125 -
16/01 kl 13 115 40 155 -
16/01 kl 14 153 41 194 -
16/01 kl 15 190 41 231 -
16/01 kl 16 216 41 257 -
16/01 kl 17 224 41 265 -
16/01 kl 18 214 41 255 -
16/01 kl 19 186 40 226 -
16/01 kl 20 148 40 188 -
16/01 kl 21 108 39 147 -
16/01 kl 22 75 39 114 -
16/01 kl 23 56 38 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 279 275 276 276 265
Laveste vannstand 75 80 81 85 94
Avvik gult nivå 0 -4 -3 -3 -14
Avvik orange nivå -19 -23 -22 -22 -33
Avvik rødt nivå -35 -39 -38 -38 -49
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm