Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 33 66 99 -
15/01 kl 01 54 70 124 -
15/01 kl 02 62 69 131 -
15/01 kl 03 54 66 120 -
15/01 kl 04 33 66 99 -
15/01 kl 05 4 68 72 -
15/01 kl 06 -23 72 49 -
15/01 kl 07 -41 73 32 -
15/01 kl 08 -45 73 28 -
15/01 kl 09 -34 72 38 -
15/01 kl 10 -13 71 58 -
15/01 kl 11 11 67 78 -
15/01 kl 12 36 65 101 -
15/01 kl 13 57 64 121 -
15/01 kl 14 67 62 129 -
15/01 kl 15 64 61 125 -
15/01 kl 16 45 57 102 -
15/01 kl 17 17 55 72 -
15/01 kl 18 -13 53 40 -
15/01 kl 19 -38 50 12 -
15/01 kl 20 -52 48 -4 -
15/01 kl 21 -51 47 -4 -
15/01 kl 22 -38 46 8 -
15/01 kl 23 -17 45 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 97 111 131 99
Laveste vannstand -27 -39 -8 -4 -24
Avvik gult nivå -2 -11 3 23 -9
Avvik orange nivå -14 -23 -9 11 -21
Avvik rødt nivå -33 -42 -28 -8 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm