Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
15/01 kl 00 99 99 97 80
15/01 kl 01 129 124 122 106
15/01 kl 02 124 131 130 121
15/01 kl 03 106 120 123 123
15/01 kl 04 91 99 100 103
15/01 kl 05 71 72 70 72
15/01 kl 06 55 49 45 43
15/01 kl 07 36 32 29 27
15/01 kl 08 24 28 28 23
15/01 kl 09 30 38 39 33
15/01 kl 10 47 58 58 51
15/01 kl 11 70 78 79 71
15/01 kl 12 95 101 101 92
15/01 kl 13 119 121 121 108
15/01 kl 14 130 129 130 114
15/01 kl 15 121 125 125 108
15/01 kl 16 105 102 104 90
15/01 kl 17 81 72 75 60
15/01 kl 18 51 40 42 29
15/01 kl 19 22 12 15 2
15/01 kl 20 0 -4 -3 -14
15/01 kl 21 -4 -4 -4 -15
15/01 kl 22 4 8 7 -4
15/01 kl 23 25 28 27 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 106 97 111 131 99
Max. fra modell: 11/01 12 106 100 112 130 99
Max. fra modell: 11/01 00 107 98 108 123 67
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm