Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 142 17 159 158
12/01 kl 02 117 20 137 137
12/01 kl 03 87 22 109 105
12/01 kl 04 59 24 83 78
12/01 kl 05 41 23 64 61
12/01 kl 06 40 24 64 60
12/01 kl 07 55 25 80 73
12/01 kl 08 79 26 105 96
12/01 kl 09 107 29 136 124
12/01 kl 10 135 31 166 156
12/01 kl 11 155 33 188 180
12/01 kl 12 162 35 197 191
12/01 kl 13 153 35 188 181
12/01 kl 14 130 37 167 161
12/01 kl 15 100 36 136 -
12/01 kl 16 69 36 105 -
12/01 kl 17 43 35 78 -
12/01 kl 18 33 34 67 -
12/01 kl 19 40 33 73 -
12/01 kl 20 59 33 92 -
12/01 kl 21 87 34 121 -
12/01 kl 22 116 33 149 -
12/01 kl 23 142 33 175 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 188 202 222 190
Laveste vannstand 64 52 83 87 67
Avvik gult nivå -2 -11 3 23 -9
Avvik orange nivå -14 -23 -9 11 -21
Avvik rødt nivå -33 -42 -28 -8 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm