Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 170 - 174 175
12/01 kl 01 158 159 160 162
12/01 kl 02 137 137 138 139
12/01 kl 03 105 109 109 110
12/01 kl 04 78 83 83 83
12/01 kl 05 61 64 65 66
12/01 kl 06 60 64 65 66
12/01 kl 07 73 80 80 82
12/01 kl 08 96 105 106 107
12/01 kl 09 124 136 136 138
12/01 kl 10 156 166 167 168
12/01 kl 11 180 188 188 189
12/01 kl 12 191 197 197 198
12/01 kl 13 181 188 188 190
12/01 kl 14 161 167 166 168
12/01 kl 15 129 136 136 138
12/01 kl 16 96 105 105 106
12/01 kl 17 73 78 79 79
12/01 kl 18 61 67 68 68
12/01 kl 19 65 73 75 75
12/01 kl 20 83 92 93 94
12/01 kl 21 111 121 121 122
12/01 kl 22 142 149 150 149
12/01 kl 23 169 175 177 175

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 197 188 202 222 190
Max. fra modell: 11/01 12 197 191 203 221 190
Max. fra modell: 11/01 00 198 189 199 214 158
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm