Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 17 17 17 16
12/01 kl 02 18 20 20 20
12/01 kl 03 20 23 22 18
12/01 kl 04 22 24 24 19
12/01 kl 05 22 25 23 20
12/01 kl 06 24 27 24 20
12/01 kl 07 24 26 25 18
12/01 kl 08 24 28 26 17
12/01 kl 09 27 30 29 17
12/01 kl 10 29 31 31 21
12/01 kl 11 31 34 33 25
12/01 kl 12 33 36 35 29
12/01 kl 13 33 36 35 28
12/01 kl 14 36 39 37 31
12/01 kl 15 35 39 36 -
12/01 kl 16 34 38 36 -
12/01 kl 17 32 38 35 -
12/01 kl 18 30 35 34 -
12/01 kl 19 30 36 33 -
12/01 kl 20 29 36 33 -
12/01 kl 21 30 37 34 -
12/01 kl 22 27 34 33 -
12/01 kl 23 28 34 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 33 60 73 45
Laveste værets virkning 17 20 39 45 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm