Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 157 31 188 -
13/01 kl 01 155 30 185 -
13/01 kl 02 138 30 168 -
13/01 kl 03 110 30 140 -
13/01 kl 04 79 30 109 -
13/01 kl 05 52 30 82 -
13/01 kl 06 39 29 68 -
13/01 kl 07 43 28 71 -
13/01 kl 08 62 28 90 -
13/01 kl 09 88 25 113 -
13/01 kl 10 116 25 141 -
13/01 kl 11 142 24 166 -
13/01 kl 12 160 23 183 -
13/01 kl 13 162 22 184 -
13/01 kl 14 149 20 169 -
13/01 kl 15 123 20 143 -
13/01 kl 16 91 20 111 -
13/01 kl 17 60 20 80 -
13/01 kl 18 38 20 58 -
13/01 kl 19 32 20 52 -
13/01 kl 20 42 21 63 -
13/01 kl 21 64 24 88 -
13/01 kl 22 92 28 120 -
13/01 kl 23 121 33 154 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 188 202 222 190
Laveste vannstand 64 52 83 87 67
Avvik gult nivå -2 -11 3 23 -9
Avvik orange nivå -14 -23 -9 11 -21
Avvik rødt nivå -33 -42 -28 -8 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm