Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
13/01 kl 00 183 188 191 189
13/01 kl 01 179 185 188 186
13/01 kl 02 162 168 171 169
13/01 kl 03 137 140 143 141
13/01 kl 04 108 109 112 109
13/01 kl 05 85 82 85 82
13/01 kl 06 70 68 71 67
13/01 kl 07 71 71 74 70
13/01 kl 08 88 90 93 88
13/01 kl 09 111 113 117 111
13/01 kl 10 143 141 144 139
13/01 kl 11 168 166 169 162
13/01 kl 12 184 183 186 179
13/01 kl 13 186 184 188 181
13/01 kl 14 172 169 173 166
13/01 kl 15 150 143 146 140
13/01 kl 16 115 111 114 107
13/01 kl 17 84 80 82 76
13/01 kl 18 60 58 61 54
13/01 kl 19 56 52 55 49
13/01 kl 20 72 63 64 60
13/01 kl 21 93 88 88 85
13/01 kl 22 123 120 120 115
13/01 kl 23 160 154 154 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 197 188 202 222 190
Max. fra modell: 11/01 12 197 191 203 221 190
Max. fra modell: 11/01 00 198 189 199 214 158
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm