Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 26 32 31 -
13/01 kl 01 25 31 30 -
13/01 kl 02 25 31 30 -
13/01 kl 03 25 33 30 -
13/01 kl 04 26 34 30 -
13/01 kl 05 25 33 30 -
13/01 kl 06 23 31 29 -
13/01 kl 07 24 32 28 -
13/01 kl 08 24 32 28 -
13/01 kl 09 23 31 25 -
13/01 kl 10 22 31 25 -
13/01 kl 11 20 30 24 -
13/01 kl 12 20 30 23 -
13/01 kl 13 21 32 22 -
13/01 kl 14 20 32 20 -
13/01 kl 15 18 31 20 -
13/01 kl 16 17 31 20 -
13/01 kl 17 16 31 20 -
13/01 kl 18 19 34 20 -
13/01 kl 19 21 37 20 -
13/01 kl 20 21 39 21 -
13/01 kl 21 25 44 24 -
13/01 kl 22 29 48 28 -
13/01 kl 23 33 52 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 33 60 73 45
Laveste værets virkning 17 20 39 45 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm