Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 145 39 184 -
14/01 kl 01 157 41 198 -
14/01 kl 02 151 41 192 -
14/01 kl 03 131 41 172 -
14/01 kl 04 102 39 141 -
14/01 kl 05 72 39 111 -
14/01 kl 06 49 42 91 -
14/01 kl 07 41 42 83 -
14/01 kl 08 49 42 91 -
14/01 kl 09 70 42 112 -
14/01 kl 10 95 42 137 -
14/01 kl 11 123 41 164 -
14/01 kl 12 147 40 187 -
14/01 kl 13 161 41 202 -
14/01 kl 14 160 41 201 -
14/01 kl 15 143 41 184 -
14/01 kl 16 115 43 158 -
14/01 kl 17 83 46 129 -
14/01 kl 18 54 48 102 -
14/01 kl 19 36 49 85 -
14/01 kl 20 34 51 85 -
14/01 kl 21 47 53 100 -
14/01 kl 22 70 55 125 -
14/01 kl 23 96 60 156 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 188 202 222 190
Laveste vannstand 64 52 83 87 67
Avvik gult nivå -2 -11 3 23 -9
Avvik orange nivå -14 -23 -9 11 -21
Avvik rødt nivå -33 -42 -28 -8 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm