Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
14/01 kl 00 194 184 183 175
14/01 kl 01 201 198 197 190
14/01 kl 02 191 192 191 187
14/01 kl 03 176 172 171 170
14/01 kl 04 147 141 141 142
14/01 kl 05 118 111 112 113
14/01 kl 06 98 91 91 89
14/01 kl 07 88 83 82 80
14/01 kl 08 93 91 90 88
14/01 kl 09 114 112 112 111
14/01 kl 10 135 137 137 137
14/01 kl 11 163 164 166 164
14/01 kl 12 187 187 189 186
14/01 kl 13 198 202 203 199
14/01 kl 14 195 201 202 198
14/01 kl 15 178 184 184 180
14/01 kl 16 148 158 160 152
14/01 kl 17 118 129 130 121
14/01 kl 18 95 102 102 92
14/01 kl 19 79 85 87 76
14/01 kl 20 81 85 86 75
14/01 kl 21 92 100 100 89
14/01 kl 22 114 125 124 112
14/01 kl 23 143 156 155 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 197 188 202 222 190
Max. fra modell: 11/01 12 197 191 203 221 190
Max. fra modell: 11/01 00 198 189 199 214 158
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm