Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 34 52 39 -
14/01 kl 01 34 50 41 -
14/01 kl 02 36 51 41 -
14/01 kl 03 38 54 41 -
14/01 kl 04 39 54 39 -
14/01 kl 05 39 54 39 -
14/01 kl 06 40 56 42 -
14/01 kl 07 38 56 42 -
14/01 kl 08 37 55 42 -
14/01 kl 09 33 51 42 -
14/01 kl 10 32 52 42 -
14/01 kl 11 35 53 41 -
14/01 kl 12 34 53 40 -
14/01 kl 13 35 54 41 -
14/01 kl 14 36 56 41 -
14/01 kl 15 35 57 41 -
14/01 kl 16 36 60 43 -
14/01 kl 17 34 60 46 -
14/01 kl 18 35 60 48 -
14/01 kl 19 38 62 49 -
14/01 kl 20 40 66 51 -
14/01 kl 21 44 71 53 -
14/01 kl 22 47 75 55 -
14/01 kl 23 49 77 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 33 60 73 45
Laveste værets virkning 17 20 39 45 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm