Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 124 66 190 -
15/01 kl 01 145 70 215 -
15/01 kl 02 153 69 222 -
15/01 kl 03 145 66 211 -
15/01 kl 04 124 66 190 -
15/01 kl 05 95 68 163 -
15/01 kl 06 68 72 140 -
15/01 kl 07 50 73 123 -
15/01 kl 08 46 73 119 -
15/01 kl 09 57 72 129 -
15/01 kl 10 78 71 149 -
15/01 kl 11 102 67 169 -
15/01 kl 12 127 65 192 -
15/01 kl 13 148 64 212 -
15/01 kl 14 158 62 220 -
15/01 kl 15 155 61 216 -
15/01 kl 16 136 57 193 -
15/01 kl 17 108 55 163 -
15/01 kl 18 78 53 131 -
15/01 kl 19 53 50 103 -
15/01 kl 20 39 48 87 -
15/01 kl 21 40 47 87 -
15/01 kl 22 53 46 99 -
15/01 kl 23 74 45 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 188 202 222 190
Laveste vannstand 64 52 83 87 67
Avvik gult nivå -2 -11 3 23 -9
Avvik orange nivå -14 -23 -9 11 -21
Avvik rødt nivå -33 -42 -28 -8 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm