Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 175 205 190 -
15/01 kl 01 198 229 215 -
15/01 kl 02 208 238 222 -
15/01 kl 03 202 232 211 -
15/01 kl 04 182 213 190 -
15/01 kl 05 156 187 163 -
15/01 kl 06 131 160 140 -
15/01 kl 07 114 141 123 -
15/01 kl 08 110 137 119 -
15/01 kl 09 119 148 129 -
15/01 kl 10 138 166 149 -
15/01 kl 11 159 188 169 -
15/01 kl 12 181 211 192 -
15/01 kl 13 199 230 212 -
15/01 kl 14 207 239 220 -
15/01 kl 15 201 233 216 -
15/01 kl 16 182 212 193 -
15/01 kl 17 152 180 163 -
15/01 kl 18 120 148 131 -
15/01 kl 19 93 121 103 -
15/01 kl 20 77 104 87 -
15/01 kl 21 77 102 87 -
15/01 kl 22 87 114 99 -
15/01 kl 23 106 134 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 198 194 216 239 205
Laveste vannstand 63 53 74 77 58
Avvik gult nivå -1 -5 17 40 6
Avvik orange nivå -13 -17 5 28 -6
Avvik rødt nivå -32 -36 -14 9 -25
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm