Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
15/01 kl 00 190 190 188 171
15/01 kl 01 220 215 213 197
15/01 kl 02 215 222 221 212
15/01 kl 03 197 211 214 214
15/01 kl 04 182 190 191 194
15/01 kl 05 162 163 161 163
15/01 kl 06 146 140 136 134
15/01 kl 07 127 123 120 118
15/01 kl 08 115 119 119 114
15/01 kl 09 121 129 130 124
15/01 kl 10 138 149 149 142
15/01 kl 11 161 169 170 162
15/01 kl 12 186 192 192 183
15/01 kl 13 210 212 212 199
15/01 kl 14 221 220 221 205
15/01 kl 15 212 216 216 199
15/01 kl 16 196 193 195 181
15/01 kl 17 172 163 166 151
15/01 kl 18 142 131 133 120
15/01 kl 19 113 103 106 93
15/01 kl 20 91 87 88 77
15/01 kl 21 87 87 87 76
15/01 kl 22 95 99 98 87
15/01 kl 23 116 119 118 108

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 197 188 202 222 190
Max. fra modell: 11/01 12 197 191 203 221 190
Max. fra modell: 11/01 00 198 189 199 214 158
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm