Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 51 81 66 -
15/01 kl 01 53 84 70 -
15/01 kl 02 55 85 69 -
15/01 kl 03 57 87 66 -
15/01 kl 04 58 89 66 -
15/01 kl 05 61 92 68 -
15/01 kl 06 63 92 72 -
15/01 kl 07 64 91 73 -
15/01 kl 08 64 91 73 -
15/01 kl 09 62 91 72 -
15/01 kl 10 60 88 71 -
15/01 kl 11 57 86 67 -
15/01 kl 12 54 84 65 -
15/01 kl 13 51 82 64 -
15/01 kl 14 49 81 62 -
15/01 kl 15 46 78 61 -
15/01 kl 16 46 76 57 -
15/01 kl 17 44 72 55 -
15/01 kl 18 42 70 53 -
15/01 kl 19 40 68 50 -
15/01 kl 20 38 65 48 -
15/01 kl 21 37 62 47 -
15/01 kl 22 34 61 46 -
15/01 kl 23 32 60 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 33 60 73 45
Laveste værets virkning 17 20 39 45 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm