Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 99 45 144 -
16/01 kl 01 124 44 168 -
16/01 kl 02 142 44 186 -
16/01 kl 03 148 42 190 -
16/01 kl 04 138 41 179 -
16/01 kl 05 116 39 155 -
16/01 kl 06 90 36 126 -
16/01 kl 07 67 33 100 -
16/01 kl 08 54 31 85 -
16/01 kl 09 53 29 82 -
16/01 kl 10 65 26 91 -
16/01 kl 11 84 25 109 -
16/01 kl 12 106 25 131 -
16/01 kl 13 128 24 152 -
16/01 kl 14 145 22 167 -
16/01 kl 15 154 22 176 -
16/01 kl 16 148 21 169 -
16/01 kl 17 129 20 149 -
16/01 kl 18 103 21 124 -
16/01 kl 19 76 21 97 -
16/01 kl 20 55 22 77 -
16/01 kl 21 44 23 67 -
16/01 kl 22 46 23 69 -
16/01 kl 23 58 23 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 197 188 202 222 190
Laveste vannstand 64 52 83 87 67
Avvik gult nivå -2 -11 3 23 -9
Avvik orange nivå -14 -23 -9 11 -21
Avvik rødt nivå -33 -42 -28 -8 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm