Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 29 58 45 -
16/01 kl 01 28 58 44 -
16/01 kl 02 28 56 44 -
16/01 kl 03 27 57 42 -
16/01 kl 04 25 56 41 -
16/01 kl 05 24 55 39 -
16/01 kl 06 23 54 36 -
16/01 kl 07 22 53 33 -
16/01 kl 08 21 50 31 -
16/01 kl 09 20 47 29 -
16/01 kl 10 18 45 26 -
16/01 kl 11 18 43 25 -
16/01 kl 12 17 42 25 -
16/01 kl 13 16 40 24 -
16/01 kl 14 14 39 22 -
16/01 kl 15 13 38 22 -
16/01 kl 16 12 37 21 -
16/01 kl 17 12 37 20 -
16/01 kl 18 13 38 21 -
16/01 kl 19 12 38 21 -
16/01 kl 20 12 38 22 -
16/01 kl 21 14 39 23 -
16/01 kl 22 15 38 23 -
16/01 kl 23 15 37 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 37 33 60 73 45
Laveste værets virkning 17 20 39 45 20
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm