Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 121 55 176 178
12/01 kl 02 109 51 160 164
12/01 kl 03 68 48 116 122
12/01 kl 04 13 47 60 65
12/01 kl 05 -41 46 5 6
12/01 kl 06 -82 41 -41 -40
12/01 kl 07 -102 37 -65 -69
12/01 kl 08 -96 32 -64 -69
12/01 kl 09 -62 30 -32 -39
12/01 kl 10 -7 28 21 13
12/01 kl 11 57 27 84 77
12/01 kl 12 112 27 139 130
12/01 kl 13 143 28 171 161
12/01 kl 14 140 28 168 159
12/01 kl 15 105 28 133 -
12/01 kl 16 50 28 78 -
12/01 kl 17 -11 29 18 -
12/01 kl 18 -65 30 -35 -
12/01 kl 19 -100 32 -68 -
12/01 kl 20 -111 36 -75 -
12/01 kl 21 -93 39 -54 -
12/01 kl 22 -50 41 -9 -
12/01 kl 23 9 43 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 197 183 190 183
Laveste vannstand -75 -72 -63 -51 -61
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm