Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 176 176 176 178
12/01 kl 02 159 161 160 164
12/01 kl 03 113 118 116 122
12/01 kl 04 56 62 60 65
12/01 kl 05 2 7 5 6
12/01 kl 06 -43 -39 -41 -40
12/01 kl 07 -68 -63 -65 -69
12/01 kl 08 -66 -61 -64 -69
12/01 kl 09 -34 -28 -32 -39
12/01 kl 10 20 26 21 13
12/01 kl 11 82 89 84 77
12/01 kl 12 135 141 139 130
12/01 kl 13 167 174 171 161
12/01 kl 14 162 168 168 159
12/01 kl 15 128 134 133 -
12/01 kl 16 74 81 78 -
12/01 kl 17 15 23 18 -
12/01 kl 18 -37 -29 -35 -
12/01 kl 19 -72 -64 -68 -
12/01 kl 20 -82 -74 -75 -
12/01 kl 21 -61 -52 -54 -
12/01 kl 22 -14 -6 -9 -
12/01 kl 23 47 57 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 203 200 212 195
Laveste vannstand -82 -76 -75 -61 -88
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm