Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 160 - 162 163
12/01 kl 01 178 176 177 179
12/01 kl 02 164 160 163 165
12/01 kl 03 122 116 120 121
12/01 kl 04 65 60 63 62
12/01 kl 05 6 5 6 5
12/01 kl 06 -40 -41 -40 -41
12/01 kl 07 -69 -65 -64 -65
12/01 kl 08 -69 -64 -63 -64
12/01 kl 09 -39 -32 -30 -32
12/01 kl 10 13 21 23 21
12/01 kl 11 77 84 85 83
12/01 kl 12 130 139 138 137
12/01 kl 13 161 171 170 168
12/01 kl 14 159 168 168 165
12/01 kl 15 128 133 133 130
12/01 kl 16 75 78 78 75
12/01 kl 17 12 18 18 14
12/01 kl 18 -44 -35 -35 -38
12/01 kl 19 -81 -68 -67 -71
12/01 kl 20 -90 -75 -74 -77
12/01 kl 21 -63 -54 -54 -57
12/01 kl 22 -15 -9 -9 -11
12/01 kl 23 47 52 53 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 176 197 183 190 183
Max. fra modell: 11/01 12 177 203 181 188 156
Max. fra modell: 11/01 00 179 197 177 177 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm