Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 55 55 55 57
12/01 kl 02 50 52 51 55
12/01 kl 03 45 50 48 54
12/01 kl 04 43 49 47 52
12/01 kl 05 43 48 46 47
12/01 kl 06 39 43 41 42
12/01 kl 07 34 39 37 33
12/01 kl 08 30 35 32 27
12/01 kl 09 28 34 30 23
12/01 kl 10 27 33 28 20
12/01 kl 11 25 32 27 20
12/01 kl 12 23 29 27 18
12/01 kl 13 24 31 28 18
12/01 kl 14 22 28 28 19
12/01 kl 15 23 29 28 -
12/01 kl 16 24 31 28 -
12/01 kl 17 26 34 29 -
12/01 kl 18 28 36 30 -
12/01 kl 19 28 36 32 -
12/01 kl 20 29 37 36 -
12/01 kl 21 32 41 39 -
12/01 kl 22 36 44 41 -
12/01 kl 23 38 48 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 52 53 58 64
Laveste værets virkning 27 40 34 51 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm