Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 70 45 115 -
13/01 kl 01 113 47 160 -
13/01 kl 02 126 49 175 -
13/01 kl 03 104 51 155 -
13/01 kl 04 57 50 107 -
13/01 kl 05 0 51 51 -
13/01 kl 06 -54 51 -3 -
13/01 kl 07 -90 52 -38 -
13/01 kl 08 -103 51 -52 -
13/01 kl 09 -88 52 -36 -
13/01 kl 10 -48 51 3 -
13/01 kl 11 11 50 61 -
13/01 kl 12 76 50 126 -
13/01 kl 13 127 50 177 -
13/01 kl 14 149 48 197 -
13/01 kl 15 136 45 181 -
13/01 kl 16 93 43 136 -
13/01 kl 17 32 42 74 -
13/01 kl 18 -29 42 13 -
13/01 kl 19 -79 42 -37 -
13/01 kl 20 -109 41 -68 -
13/01 kl 21 -112 40 -72 -
13/01 kl 22 -88 40 -48 -
13/01 kl 23 -40 42 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 197 183 190 183
Laveste vannstand -75 -72 -63 -51 -61
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm