Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 111 121 115 -
13/01 kl 01 153 164 160 -
13/01 kl 02 166 177 175 -
13/01 kl 03 147 159 155 -
13/01 kl 04 100 113 107 -
13/01 kl 05 44 57 51 -
13/01 kl 06 -10 3 -3 -
13/01 kl 07 -44 -32 -38 -
13/01 kl 08 -58 -46 -52 -
13/01 kl 09 -43 -32 -36 -
13/01 kl 10 -3 7 3 -
13/01 kl 11 57 66 61 -
13/01 kl 12 120 130 126 -
13/01 kl 13 171 181 177 -
13/01 kl 14 193 203 197 -
13/01 kl 15 180 192 181 -
13/01 kl 16 135 150 136 -
13/01 kl 17 69 85 74 -
13/01 kl 18 5 22 13 -
13/01 kl 19 -44 -25 -37 -
13/01 kl 20 -72 -50 -68 -
13/01 kl 21 -76 -53 -72 -
13/01 kl 22 -56 -33 -48 -
13/01 kl 23 -13 11 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 203 200 212 195
Laveste vannstand -82 -76 -75 -61 -88
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm