Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 21 43 64 -
14/01 kl 01 80 45 125 -
14/01 kl 02 118 44 162 -
14/01 kl 03 123 43 166 -
14/01 kl 04 94 43 137 -
14/01 kl 05 43 44 87 -
14/01 kl 06 -13 42 29 -
14/01 kl 07 -62 40 -22 -
14/01 kl 08 -91 36 -55 -
14/01 kl 09 -97 34 -63 -
14/01 kl 10 -76 35 -41 -
14/01 kl 11 -32 36 4 -
14/01 kl 12 28 37 65 -
14/01 kl 13 89 37 126 -
14/01 kl 14 134 36 170 -
14/01 kl 15 147 36 183 -
14/01 kl 16 126 37 163 -
14/01 kl 17 77 40 117 -
14/01 kl 18 16 43 59 -
14/01 kl 19 -42 44 2 -
14/01 kl 20 -86 45 -41 -
14/01 kl 21 -110 48 -62 -
14/01 kl 22 -108 52 -56 -
14/01 kl 23 -80 53 -27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 197 183 190 183
Laveste vannstand -75 -72 -63 -51 -61
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm