Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 49 73 64 -
14/01 kl 01 112 135 125 -
14/01 kl 02 150 175 162 -
14/01 kl 03 150 178 166 -
14/01 kl 04 116 142 137 -
14/01 kl 05 65 88 87 -
14/01 kl 06 13 36 29 -
14/01 kl 07 -34 -9 -22 -
14/01 kl 08 -65 -41 -55 -
14/01 kl 09 -75 -52 -63 -
14/01 kl 10 -54 -30 -41 -
14/01 kl 11 -5 20 4 -
14/01 kl 12 59 84 65 -
14/01 kl 13 118 145 126 -
14/01 kl 14 161 186 170 -
14/01 kl 15 175 200 183 -
14/01 kl 16 159 185 163 -
14/01 kl 17 116 143 117 -
14/01 kl 18 56 86 59 -
14/01 kl 19 -5 27 2 -
14/01 kl 20 -50 -16 -41 -
14/01 kl 21 -69 -36 -62 -
14/01 kl 22 -62 -30 -56 -
14/01 kl 23 -34 1 -27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 203 200 212 195
Laveste vannstand -82 -76 -75 -61 -88
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm