Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 28 52 43 -
14/01 kl 01 32 55 45 -
14/01 kl 02 32 57 44 -
14/01 kl 03 27 55 43 -
14/01 kl 04 22 48 43 -
14/01 kl 05 22 45 44 -
14/01 kl 06 26 49 42 -
14/01 kl 07 28 53 40 -
14/01 kl 08 26 50 36 -
14/01 kl 09 22 45 34 -
14/01 kl 10 22 46 35 -
14/01 kl 11 27 52 36 -
14/01 kl 12 31 56 37 -
14/01 kl 13 29 56 37 -
14/01 kl 14 27 52 36 -
14/01 kl 15 28 53 36 -
14/01 kl 16 33 59 37 -
14/01 kl 17 39 66 40 -
14/01 kl 18 40 70 43 -
14/01 kl 19 37 69 44 -
14/01 kl 20 36 70 45 -
14/01 kl 21 41 74 48 -
14/01 kl 22 46 78 52 -
14/01 kl 23 46 81 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 52 53 58 64
Laveste værets virkning 27 40 34 51 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm