Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 -30 54 24 -
15/01 kl 01 30 52 82 -
15/01 kl 02 85 51 136 -
15/01 kl 03 116 52 168 -
15/01 kl 04 114 54 168 -
15/01 kl 05 81 54 135 -
15/01 kl 06 31 53 84 -
15/01 kl 07 -21 51 30 -
15/01 kl 08 -63 52 -11 -
15/01 kl 09 -86 53 -33 -
15/01 kl 10 -86 56 -30 -
15/01 kl 11 -62 58 -4 -
15/01 kl 12 -17 56 39 -
15/01 kl 13 40 54 94 -
15/01 kl 14 96 55 151 -
15/01 kl 15 132 54 186 -
15/01 kl 16 138 52 190 -
15/01 kl 17 112 51 163 -
15/01 kl 18 62 53 115 -
15/01 kl 19 4 53 57 -
15/01 kl 20 -47 54 7 -
15/01 kl 21 -86 54 -32 -
15/01 kl 22 -105 54 -51 -
15/01 kl 23 -100 55 -45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 197 183 190 183
Laveste vannstand -75 -72 -63 -51 -61
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm