Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 15 51 24 -
15/01 kl 01 73 109 82 -
15/01 kl 02 130 164 136 -
15/01 kl 03 163 195 168 -
15/01 kl 04 160 194 168 -
15/01 kl 05 125 160 135 -
15/01 kl 06 74 107 84 -
15/01 kl 07 22 53 30 -
15/01 kl 08 -18 13 -11 -
15/01 kl 09 -41 -7 -33 -
15/01 kl 10 -40 -6 -30 -
15/01 kl 11 -17 16 -4 -
15/01 kl 12 27 58 39 -
15/01 kl 13 84 114 94 -
15/01 kl 14 141 171 151 -
15/01 kl 15 178 209 186 -
15/01 kl 16 182 212 190 -
15/01 kl 17 155 182 163 -
15/01 kl 18 107 133 115 -
15/01 kl 19 49 78 57 -
15/01 kl 20 -2 32 7 -
15/01 kl 21 -41 -4 -32 -
15/01 kl 22 -61 -25 -51 -
15/01 kl 23 -57 -24 -45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 203 200 212 195
Laveste vannstand -82 -76 -75 -61 -88
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm