Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 45 81 54 -
15/01 kl 01 43 79 52 -
15/01 kl 02 45 79 51 -
15/01 kl 03 47 79 52 -
15/01 kl 04 46 80 54 -
15/01 kl 05 44 79 54 -
15/01 kl 06 43 76 53 -
15/01 kl 07 43 74 51 -
15/01 kl 08 45 76 52 -
15/01 kl 09 45 79 53 -
15/01 kl 10 46 80 56 -
15/01 kl 11 45 78 58 -
15/01 kl 12 44 75 56 -
15/01 kl 13 44 74 54 -
15/01 kl 14 45 75 55 -
15/01 kl 15 46 77 54 -
15/01 kl 16 44 74 52 -
15/01 kl 17 43 70 51 -
15/01 kl 18 45 71 53 -
15/01 kl 19 45 74 53 -
15/01 kl 20 45 79 54 -
15/01 kl 21 45 82 54 -
15/01 kl 22 44 80 54 -
15/01 kl 23 43 76 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 52 53 58 64
Laveste værets virkning 27 40 34 51 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm