Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 -71 57 -14 -
16/01 kl 01 -22 58 36 -
16/01 kl 02 34 58 92 -
16/01 kl 03 83 57 140 -
16/01 kl 04 107 58 165 -
16/01 kl 05 101 60 161 -
16/01 kl 06 68 61 129 -
16/01 kl 07 22 61 83 -
16/01 kl 08 -22 62 40 -
16/01 kl 09 -57 61 4 -
16/01 kl 10 -74 63 -11 -
16/01 kl 11 -72 63 -9 -
16/01 kl 12 -48 64 16 -
16/01 kl 13 -6 63 57 -
16/01 kl 14 46 62 108 -
16/01 kl 15 94 62 156 -
16/01 kl 16 124 59 183 -
16/01 kl 17 124 55 179 -
16/01 kl 18 96 53 149 -
16/01 kl 19 50 49 99 -
16/01 kl 20 -1 45 44 -
16/01 kl 21 -47 42 -5 -
16/01 kl 22 -80 39 -41 -
16/01 kl 23 -96 35 -61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 197 183 190 183
Laveste vannstand -75 -72 -63 -51 -61
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm