Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 -28 5 -14 -
16/01 kl 01 21 56 36 -
16/01 kl 02 75 111 92 -
16/01 kl 03 123 162 140 -
16/01 kl 04 147 187 165 -
16/01 kl 05 140 179 161 -
16/01 kl 06 107 146 129 -
16/01 kl 07 60 100 83 -
16/01 kl 08 15 57 40 -
16/01 kl 09 -20 20 4 -
16/01 kl 10 -36 1 -11 -
16/01 kl 11 -36 3 -9 -
16/01 kl 12 -16 25 16 -
16/01 kl 13 25 64 57 -
16/01 kl 14 77 117 108 -
16/01 kl 15 123 168 156 -
16/01 kl 16 150 195 183 -
16/01 kl 17 146 187 179 -
16/01 kl 18 117 156 149 -
16/01 kl 19 68 109 99 -
16/01 kl 20 15 60 44 -
16/01 kl 21 -36 17 -5 -
16/01 kl 22 -71 -16 -41 -
16/01 kl 23 -88 -33 -61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 176 203 200 212 195
Laveste vannstand -82 -76 -75 -61 -88
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm