Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
16/01 kl 00 -15 -14 -23 -38
16/01 kl 01 31 36 26 11
16/01 kl 02 84 92 81 -
16/01 kl 03 131 140 131 -
16/01 kl 04 158 165 156 -
16/01 kl 05 155 161 151 -
16/01 kl 06 123 129 120 -
16/01 kl 07 75 83 74 -
16/01 kl 08 25 40 29 -
16/01 kl 09 - 4 -7 -
16/01 kl 10 - -11 -24 -
16/01 kl 11 - -9 -21 -
16/01 kl 12 - 16 4 -
16/01 kl 13 - 57 46 -
16/01 kl 14 - 108 - -
16/01 kl 15 - 156 - -
16/01 kl 16 - 183 - -
16/01 kl 17 - 179 - -
16/01 kl 18 - 149 - -
16/01 kl 19 - 99 - -
16/01 kl 20 - 44 - -
16/01 kl 21 - -5 - -
16/01 kl 22 - -41 - -
16/01 kl 23 - -61 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 176 197 183 190 183
Max. fra modell: 11/01 12 177 203 181 188 156
Max. fra modell: 11/01 00 179 197 177 177 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm