Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00 43 76 57 -
16/01 kl 01 43 78 58 -
16/01 kl 02 41 77 58 -
16/01 kl 03 40 79 57 -
16/01 kl 04 40 80 58 -
16/01 kl 05 39 78 60 -
16/01 kl 06 39 78 61 -
16/01 kl 07 38 78 61 -
16/01 kl 08 37 79 62 -
16/01 kl 09 37 77 61 -
16/01 kl 10 38 75 63 -
16/01 kl 11 36 75 63 -
16/01 kl 12 32 73 64 -
16/01 kl 13 31 70 63 -
16/01 kl 14 31 71 62 -
16/01 kl 15 29 74 62 -
16/01 kl 16 26 71 59 -
16/01 kl 17 22 63 55 -
16/01 kl 18 21 60 53 -
16/01 kl 19 18 59 49 -
16/01 kl 20 16 61 45 -
16/01 kl 21 11 64 42 -
16/01 kl 22 9 64 39 -
16/01 kl 23 8 63 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 52 53 58 64
Laveste værets virkning 27 40 34 51 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm