Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/01 kl 01 287 55 342 344
12/01 kl 02 275 51 326 330
12/01 kl 03 234 48 282 288
12/01 kl 04 179 47 226 231
12/01 kl 05 125 46 171 172
12/01 kl 06 84 41 125 126
12/01 kl 07 64 37 101 97
12/01 kl 08 70 32 102 97
12/01 kl 09 104 30 134 127
12/01 kl 10 159 28 187 179
12/01 kl 11 223 27 250 243
12/01 kl 12 278 27 305 296
12/01 kl 13 309 28 337 327
12/01 kl 14 306 28 334 325
12/01 kl 15 271 28 299 -
12/01 kl 16 216 28 244 -
12/01 kl 17 155 29 184 -
12/01 kl 18 101 30 131 -
12/01 kl 19 66 32 98 -
12/01 kl 20 55 36 91 -
12/01 kl 21 73 39 112 -
12/01 kl 22 116 41 157 -
12/01 kl 23 175 43 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 363 349 356 349
Laveste vannstand 91 94 103 115 105
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm