Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/01 kl 01 342 342 342 344
12/01 kl 02 325 327 326 330
12/01 kl 03 279 284 282 288
12/01 kl 04 222 228 226 231
12/01 kl 05 168 173 171 172
12/01 kl 06 123 127 125 126
12/01 kl 07 98 103 101 97
12/01 kl 08 100 105 102 97
12/01 kl 09 132 138 134 127
12/01 kl 10 186 192 187 179
12/01 kl 11 248 255 250 243
12/01 kl 12 301 307 305 296
12/01 kl 13 333 340 337 327
12/01 kl 14 328 334 334 325
12/01 kl 15 294 300 299 -
12/01 kl 16 240 247 244 -
12/01 kl 17 181 189 184 -
12/01 kl 18 129 137 131 -
12/01 kl 19 94 102 98 -
12/01 kl 20 84 92 91 -
12/01 kl 21 105 114 112 -
12/01 kl 22 152 160 157 -
12/01 kl 23 213 223 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 369 366 378 361
Laveste vannstand 84 90 91 105 78
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm