Tid (NNT) Observert 12/01 00 11/01 12 11/01 00
12/01 kl 00 326 - 328 329
12/01 kl 01 344 342 343 345
12/01 kl 02 330 326 329 331
12/01 kl 03 288 282 286 287
12/01 kl 04 231 226 229 228
12/01 kl 05 172 171 172 171
12/01 kl 06 126 125 126 125
12/01 kl 07 97 101 102 101
12/01 kl 08 97 102 103 102
12/01 kl 09 127 134 136 134
12/01 kl 10 179 187 189 187
12/01 kl 11 243 250 251 249
12/01 kl 12 296 305 304 303
12/01 kl 13 327 337 336 334
12/01 kl 14 325 334 334 331
12/01 kl 15 294 299 299 296
12/01 kl 16 241 244 244 241
12/01 kl 17 178 184 184 180
12/01 kl 18 122 131 131 128
12/01 kl 19 85 98 99 95
12/01 kl 20 76 91 92 89
12/01 kl 21 103 112 112 109
12/01 kl 22 151 157 157 155
12/01 kl 23 213 218 219 217

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 12/01 00 342 363 349 356 349
Max. fra modell: 11/01 12 343 369 347 354 322
Max. fra modell: 11/01 00 345 363 343 343 177
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm