Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
13/01 kl 00 236 45 281 -
13/01 kl 01 279 47 326 -
13/01 kl 02 292 49 341 -
13/01 kl 03 270 51 321 -
13/01 kl 04 223 50 273 -
13/01 kl 05 166 51 217 -
13/01 kl 06 112 51 163 -
13/01 kl 07 76 52 128 -
13/01 kl 08 63 51 114 -
13/01 kl 09 78 52 130 -
13/01 kl 10 118 51 169 -
13/01 kl 11 177 50 227 -
13/01 kl 12 242 50 292 -
13/01 kl 13 293 50 343 -
13/01 kl 14 315 48 363 -
13/01 kl 15 302 45 347 -
13/01 kl 16 259 43 302 -
13/01 kl 17 198 42 240 -
13/01 kl 18 137 42 179 -
13/01 kl 19 87 42 129 -
13/01 kl 20 57 41 98 -
13/01 kl 21 54 40 94 -
13/01 kl 22 78 40 118 -
13/01 kl 23 126 42 168 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 363 349 356 349
Laveste vannstand 91 94 103 115 105
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm