Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 277 287 281 -
13/01 kl 01 319 330 326 -
13/01 kl 02 332 343 341 -
13/01 kl 03 313 325 321 -
13/01 kl 04 266 279 273 -
13/01 kl 05 210 223 217 -
13/01 kl 06 156 169 163 -
13/01 kl 07 122 134 128 -
13/01 kl 08 108 120 114 -
13/01 kl 09 123 134 130 -
13/01 kl 10 163 173 169 -
13/01 kl 11 223 232 227 -
13/01 kl 12 286 296 292 -
13/01 kl 13 337 347 343 -
13/01 kl 14 359 369 363 -
13/01 kl 15 346 358 347 -
13/01 kl 16 301 316 302 -
13/01 kl 17 235 251 240 -
13/01 kl 18 171 188 179 -
13/01 kl 19 122 141 129 -
13/01 kl 20 94 116 98 -
13/01 kl 21 90 113 94 -
13/01 kl 22 110 133 118 -
13/01 kl 23 153 177 168 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 369 366 378 361
Laveste vannstand 84 90 91 105 78
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm