Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/01 kl 00 41 51 45 -
13/01 kl 01 40 51 47 -
13/01 kl 02 40 51 49 -
13/01 kl 03 43 55 51 -
13/01 kl 04 43 56 50 -
13/01 kl 05 44 57 51 -
13/01 kl 06 44 57 51 -
13/01 kl 07 46 58 52 -
13/01 kl 08 45 57 51 -
13/01 kl 09 45 56 52 -
13/01 kl 10 45 55 51 -
13/01 kl 11 46 55 50 -
13/01 kl 12 44 54 50 -
13/01 kl 13 44 54 50 -
13/01 kl 14 44 54 48 -
13/01 kl 15 44 56 45 -
13/01 kl 16 42 57 43 -
13/01 kl 17 37 53 42 -
13/01 kl 18 34 51 42 -
13/01 kl 19 35 54 42 -
13/01 kl 20 37 59 41 -
13/01 kl 21 36 59 40 -
13/01 kl 22 32 55 40 -
13/01 kl 23 27 51 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 55 52 53 58 64
Laveste værets virkning 27 40 34 51 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm