Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 00 187 43 230 -
14/01 kl 01 246 45 291 -
14/01 kl 02 284 44 328 -
14/01 kl 03 289 43 332 -
14/01 kl 04 260 43 303 -
14/01 kl 05 209 44 253 -
14/01 kl 06 153 42 195 -
14/01 kl 07 104 40 144 -
14/01 kl 08 75 36 111 -
14/01 kl 09 69 34 103 -
14/01 kl 10 90 35 125 -
14/01 kl 11 134 36 170 -
14/01 kl 12 194 37 231 -
14/01 kl 13 255 37 292 -
14/01 kl 14 300 36 336 -
14/01 kl 15 313 36 349 -
14/01 kl 16 292 37 329 -
14/01 kl 17 243 40 283 -
14/01 kl 18 182 43 225 -
14/01 kl 19 124 44 168 -
14/01 kl 20 80 45 125 -
14/01 kl 21 56 48 104 -
14/01 kl 22 58 52 110 -
14/01 kl 23 86 53 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 363 349 356 349
Laveste vannstand 91 94 103 115 105
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm