Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
14/01 kl 00 215 239 230 -
14/01 kl 01 278 301 291 -
14/01 kl 02 316 341 328 -
14/01 kl 03 316 344 332 -
14/01 kl 04 282 308 303 -
14/01 kl 05 231 254 253 -
14/01 kl 06 179 202 195 -
14/01 kl 07 132 157 144 -
14/01 kl 08 101 125 111 -
14/01 kl 09 91 114 103 -
14/01 kl 10 112 136 125 -
14/01 kl 11 161 186 170 -
14/01 kl 12 225 250 231 -
14/01 kl 13 284 311 292 -
14/01 kl 14 327 352 336 -
14/01 kl 15 341 366 349 -
14/01 kl 16 325 351 329 -
14/01 kl 17 282 309 283 -
14/01 kl 18 222 252 225 -
14/01 kl 19 161 193 168 -
14/01 kl 20 116 150 125 -
14/01 kl 21 97 130 104 -
14/01 kl 22 104 136 110 -
14/01 kl 23 132 167 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 369 366 378 361
Laveste vannstand 84 90 91 105 78
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm