Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 136 54 190 -
15/01 kl 01 196 52 248 -
15/01 kl 02 251 51 302 -
15/01 kl 03 282 52 334 -
15/01 kl 04 280 54 334 -
15/01 kl 05 247 54 301 -
15/01 kl 06 197 53 250 -
15/01 kl 07 145 51 196 -
15/01 kl 08 103 52 155 -
15/01 kl 09 80 53 133 -
15/01 kl 10 80 56 136 -
15/01 kl 11 104 58 162 -
15/01 kl 12 149 56 205 -
15/01 kl 13 206 54 260 -
15/01 kl 14 262 55 317 -
15/01 kl 15 298 54 352 -
15/01 kl 16 304 52 356 -
15/01 kl 17 278 51 329 -
15/01 kl 18 228 53 281 -
15/01 kl 19 170 53 223 -
15/01 kl 20 119 54 173 -
15/01 kl 21 80 54 134 -
15/01 kl 22 61 54 115 -
15/01 kl 23 66 55 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 363 349 356 349
Laveste vannstand 91 94 103 115 105
Avvik gult nivå -14 7 -7 0 -7
Avvik orange nivå -33 -12 -26 -19 -26
Avvik rødt nivå -53 -32 -46 -39 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm