Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/01 kl 00 181 217 190 -
15/01 kl 01 239 275 248 -
15/01 kl 02 296 330 302 -
15/01 kl 03 329 361 334 -
15/01 kl 04 326 360 334 -
15/01 kl 05 291 326 301 -
15/01 kl 06 240 273 250 -
15/01 kl 07 188 219 196 -
15/01 kl 08 148 179 155 -
15/01 kl 09 125 159 133 -
15/01 kl 10 126 160 136 -
15/01 kl 11 149 182 162 -
15/01 kl 12 193 224 205 -
15/01 kl 13 250 280 260 -
15/01 kl 14 307 337 317 -
15/01 kl 15 344 375 352 -
15/01 kl 16 348 378 356 -
15/01 kl 17 321 348 329 -
15/01 kl 18 273 299 281 -
15/01 kl 19 215 244 223 -
15/01 kl 20 164 198 173 -
15/01 kl 21 125 162 134 -
15/01 kl 22 105 141 115 -
15/01 kl 23 109 142 121 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 369 366 378 361
Laveste vannstand 84 90 91 105 78
Avvik gult nivå -14 13 10 22 5
Avvik orange nivå -33 -6 -9 3 -14
Avvik rødt nivå -53 -26 -29 -17 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm